CYBERSKIFTET
En Podcast från RTS
Om AI, cybersäkerhet & grön IT

 

Välkommen till CYBERSKIFTET!

En podcast som ger en djupare förståelse för AI:s förmågor och begränsningar och hur företag kan balansera dessa för att uppnå framgång i en AI-dominerad framtid.  

 Om hur rätt teknik och rätt kompetens hjälper företag att navigera i en ny digitaliserings-era med nya krav.

 

Instagram post - 1 (3)

Podcasten som belyser AI:s framtid och utmaningar 

Vi står inför en överväldigande AI-revolution där tekniken har stor inverkan på vår vardag. 2024 står vi på tröskeln till ett avgörande skifte där de beslut företag fattar idag sätter kursen många år framåt. 

Instagram post - 2

AI: En balansakt mellan innovation och risk.

Etiska överväganden och reglering är idag brännande frågor. Hur kan företag balansera både riskerna och innovationen för att uppnå framgång i en AI-dominerad framtid?

Instagram post - 3
HPE-1

Det här avsnittet av Cyberskiftet gjordes i samarbete med
Hewlett Packard Enterprise. Tillsammans kan vi leverera innovativa IT-lösningar, anpassade efter en ny digitaliseringsera med nya krav. 

Medverkar i Cyberskiftet #1

Cyberskiftet är en ny podcastserie från RTS som utforskar kring digitaliseringstrender som AI, cybersäkerhet och grön IT. Vi pratar om möjligheterna, hoten samt vilken inverkan de har på näringslivet. I premiäravsnittet medverkar Patrick Couch, AI-expert från HPE, och Bjarne Santesson, medgrundare till RTS. Moderator är Johnny Lindholm. teknisk evangelist på TD-Synnex. 

 

Om RTS:

RTS (en del av Advania) är en rådgivande partner med spetskompetens inom IT-infrastruktur och digitalisering. Med djup kompetens inom innovativ teknik och strategiska partnerskap med ledande IT-leverantörer möjliggör vi för företag och organisationer att lyckas med sin digitala transformation. 

 

Vill du komma i kontakt med RTS?
Ring eller maila oss så hjälper vi dig!
info@rts.se

08-410 690 30