Att leda och samverka på distans

Distansarbete har ökat kraftigt under 2020 och många anställda kommer att vilja genomföra sitt arbete på distans, även efter att coronapandemin är över. Det innebär att många företag måste ställa om hur de leder och samverkar inom företaget då företagets anställda inte kommer att befinna sig fysiskt på kontoret i samma utsträckning som tidigare.

 

Att lära sig leda på distans och bygga kultur med anställda som inte sitter på samma fysiska plats kommer att bli allt viktigare för att organisationer ska kunna nå sina tillväxt- och resultatmål.

Under detta webinar presenteras tankar och konsekvenser kring den dramatiska ökningen av arbete som genomförs på distans. Vi går igenom de sannolikt främsta långsiktiga utmaningarna som uppstår när organisationer i större utsträckning samverkar och leds på distans. Vi kommer också ge förslag och presentera idéer på vad företagens ledningar kan göra åt dessa utmaningar redan idag, genom att bland annat använda Apple som plattform i sin organisation.


Agenda

  • Vilka konsekvenser som uppstått i och med ökat distansarbete
  • Hur ledarskapet inom organisationer kan anpassas vid ökat
    distansarbete
  • Lösningar på utmaningar med distansarbete nu och i framtiden

 

SE INSPELAT WEBINAR

 

Fler artiklar