Webinar 21 oktober: RTS Digital Workspace

 

Hur en användare upplever den digitala arbetsmiljön på sin arbetsplats spelar allt större roll idag. Men förutsättningarna för att skapa det är oftast inte optimala. En mängd olika typer av enheter ska hanteras, gamla applikationer kan ställa till det och vet vi ens vem som behöver komma åt vad?

RTS Digital Workspace fokuserar på användarens upplevelse och vi driver på förändringar och förbättringar av användarens digitala arbetsmiljö. En bra digital arbetsmiljö kan vara direkt avgörande för en användares möjlighet att utföra sitt jobb på ett effektivt sätt. Under detta webinar kommer vi att gå igenom hur vi med ett verksamhetsfokus och stöd av modern teknik kan erbjuda slutanvändaren en säker och bra upplevelse oavsett enhet, tjänst eller fysisk plats.

Detta webinar riktar sig till dig som levererar eller är verksamhetsanvändare i en digital arbetsmiljö som inte är hanterlig eller lever upp till användarens behov. 

Agenda

  • En förändrad värld – den moderna arbetsplatsen är inte på kontoret
  • Har vi fortfarande kvar den applikationen? Hur kör jag den på iPad?
  • Hur snabbt kan en nyanställd komma igång med alla apparoch enheter? 
  • Automation är både användaren och supportens bästa vän
  • En plattform som stödjer såväl användare som leveransorganisation

 

Vi kommer börja i det allmänna och dyka ner i ett par specifika områden: 

  • Blandade miljöer:Windows, Mac, Android, IOS och Linux 
  • Säkerhet: Identitet, Enhetshantering och lösningar för äldre appar
  • Varför såväl användare som IT-avdelning gläds åt ”modern management
  • Proaktiva åtgärder: hur vi kan lösa incidenter innan de sker

Detta webinar är kostnadsfritt. Varmt välkommen med din anmälan!

 

SE INSPELAT WEBINAR

 

Fler artiklar