Digital transformation utan fallgropar och avbrott

Att digitalisera står på många företag och organisationers agenda. Några har kommit långt. Andra planerar fortfarande, väger fördelar mot nackdelar eller funderar på hur det ska komma igång. Inom verksamhetens väggar pågår kampen att få ihop allt. Rätt resurser och rätt teknik men även att identifiera möjligheterna, eventuella fallgropar och hur de på bästa sätt kan undvikas.

 

Utvärdera och anpassa tekniken

Att se över och anpassa infrastrukturen kan verka tidskrävande men det är en viktig del av digitaliserings-processen. En fel dimensionerad infrastruktur kommer förr eller senare att bli en fallgrop så tekniken bör vara på plats i ett tidigt skede. Rätt anpassad infrastruktur kommer å andra sidan ha en påskyndande effekt av din digitalisering.  När rätt kombination av hårdvara och mjukvara finns på plats och allt fungerar som den ska kommer förändringen att kunna ta plats.  Vill du lyckas med din digitalisering ska du inleda med att optimera, effektivisera eller modernisera den underliggande infrastrukturen och låta tekniken möjliggöra en smidigare transformation.

 

Avancerad teknik kräver vassare kompetens

Om en modernisering av tekniken visar sig vara nödvändig kan ännu en fallgrop dyka upp, nämligen bristen på teknisk kompetens.  Ju mer avancerad teknik som efterfrågas desto vassare kompetens krävs. Eftersom vi lever i en tid där kompetensbrist är ett faktum så det är inte så konstigt om specialistkompetensen saknas internt. Ett naturligt nästa steg blir då att ta sig tid att aktivt söka efter externa samarbeten och partnerskap som kan stötta med den specialistkompetens som saknas. Tid som kanske inte finns med i beräkningen och då behöver tas från att hålla igång transformationen.

 

Håll fokus på innovation

Behovet att ta in extern hjälp för att få rätt stöd kopplat till tekniken och behålla fokus genom hela processen är många företagsledare medvetna om. Utan rätt kompetens kommer det att bli betydligt svårare att få tekniken på plats, det finns också en risk att ett påbörjat projekt helt stannar av. Det fokus som fanns inledningsvis på innovation tappas bort någonstans på resans gång och kan bli omöjlig att återuppta på egen hand. Då behövs någon som kan hoppa in, ta ansvar att implementera den komplexa tekniken så att den också kommer till sin rätt och stöttar transformationen fullt ut. 

 


Sök rätt stöd, tidigt

Det här är vårt sätt att sträcka ut en hand till dig som kanske just nu är på jakt efter en samarbetspartner. Om du vet att vi finns kanske du slipper lägga tiden att söka efter stödet i fel läge, när problemen redan uppstått. Kommer vi in från start kan vi både stötta dig att komma igång men också få din digitalisering att gå från idé till verklighet, utan onödigt avbrott. Vi känner till fallgroparna och vi vet hur vi kan undvika dem med rätt mix av teknik och kompetens som noga anpassas efter din verksamhets unika transformation. Tillsammans säkerställer vi att transformationen fungerar i praktiken och att implementationen av tekniken blir av. 

 

LÄS MER HÄR

 

Fler artiklar