Gör dig redo för förändring

En sak är säker, digitalisering innebär förändring. Oavsett skäl eller vad som triggar att ta sig an förändringen kommer transformationen att leda till något nytt. Nya insikter, nya rutiner och inte sällan nya affärer. Men hur går det till?

Nya krav, nya strategier

Trots att digitaliserings-trenden inte är något nytt så har den fått en ny utveckling de senaste åren. Tekniken utvecklas konstant, kraven på säkerhet trappas upp och mängden data som produceras inom verksamheten fortsätter att öka explosionsartat och måste hanteras därefter. Det betyder att många verksamhetschefer och IT beslutsfattare ständigt behöver uppdatera sig för att förstå vad den efterlängtade förändringen innebär i praktiken. Vad ska digitaliseras, hur kommer man i gång och hur lång är processen? Vad krävs det för teknik för att lyckas och hur stora förändringar behöver man göra? 

 

Tid och kompetens

Ju större vilja att transformeras ju mer förändringsbenägna blir vi men saknas resurser blir det näst intill omöjligt att komma igång. Tid tas från att bedriva övriga verksamheten och kompetens är ofta en bristvara inom den egna organisationen. Dessutom kan ett enda fel få transformationen att snarare stjälpa än hjälpa.  En lyckad transformation kräver både tid och resurser men framför allt rätt kompetens och erfarenhet. Det är avgörande för att kunna sätta strategin, hitta strukturen och komma fram till hur förändringen ska gå till i praktiken. 

 

Tillsammans genom transformationen

När företag bestämmer sig för att digitalisera tar de också ett steg mot att bli mer datadrivna. Att arbeta smartare, mer effektiviserat och transformeras med hjälp av digitala plattformar, processer och verktyg. Vi vill att våra kunder ska förbli effektiva med sin primära business samtidigt som vi parallellt fokuserar på att ta fram den strategi som är rätt för deras unika transformation. Här behövs ett kreativt tankesätt och förståelse för möjligheterna kopplat till det digitala landskapet vi numera befinner oss i. Och i grunden, rätt teknik som också ger stöd åt verksamheten och ökar förutsättningarna att lyckas. Vi har gjort det förr, vi har också bevisat för våra kunder att det är möjligt att ta sig an förändringen om vi gör det tillsammans.

LÄS MER HÄR

 

Fler artiklar